Zisis Engineering

Zisis Engineering

Home  >>  Zisis Engineering

Το Τεχνικό μας Γραφείο ιδρύθηκε το 2013.

Από τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα μου ως Πολιτικός Μηχανικός, έχω εμπειρία στη μελέτη και εκτέλεση μικρών και μεγάλων έργων στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Έργα τα οποία διαχειρίστηκα είτε μόνος είτε ως μέλος ομάδος.

Ο κύριος τομέας δραστηριοποίησης μου μέχρι τώρα ήταν η διαχείριση και επίβλεψη ειδικών κατασκευών, οι στατικές μελέτες, και τα μέτρα ασφαλείας σε εργοτάξια.

Το τεχνικό μου Γραφείο ειδικεύεται στα εξής πεδία:

  • Στατικές μελέτες
  • Πραγματογνωμοσύνες
  • Μελέτες και συντονισμός θεμάτων ασφαλείας σε εργοτάξια
  • Άδειες
  • Επιβλέψεις και διαχείριση έργων

Το γραφείο μου συνεργάζεται με τη μελετητική ομάδα πολιτικών μηχανικών statika.gr

Είμαι Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Επιμελητηρίου Πολιτικών Μηχανικών της Βαυαρίας.

Είμαι ενταγμένος στις ακόλουθες λίστες του Επιμελητηρίου Πολιτικών Μηχανικών της Βαυαρίας:

  • Άδεια κατάθεσης φακέλου στην πολεοδομία και έκδοσης οικοδομικής αδείας
  • Άδεια πιστοποίησης στατικής επάρκειας κτιρίων
  • Μηχανικός Ασφαλείας ΣΑΕ/ΦΑΕ

Από τον Ιανουάριο του 2015 είμαι αναγνωρισμένος πραγματογνώμονας για ζημίες σε κτίρια και εκτιμητής αξιών.
Επιπλέον, είμαι μέλος της Deutsche Sachverständigen Geselschaft (DESAG) και του Berufsverbands für das Sachverständigen- und des Gutachterwesens e.V. (BSG e.V.) ως αναγνωρισμένος πραγματογνώμονας.